КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛ

Бърз гъвкав персонал
доставката е наша работа

Нашите местоположения

Местоположение Хага
Пол Крюгерлан 74
2571 HL Хага

Телефон. 070 406 97 35
Факс апарат. 070 406 63 72

Местоположение Bleiswijk
Клаполдер 214
2665 MR Bleiswijk

Телефон. 010 529 55 50
Факс апарат. 010 529 55 51

Работно време
пн-събота, 9:00 ч. – 17:00 ч
на разположение 24/7

Имейл: info@optimalbv.nl